Doodstraf vanwege geloof

De mogelijke doodstraf voor een tot het christendom bekeerde Afghaan beroert de wereld. Bestaat er in Afghanistan wel voldoende respect voor de rechten van de mens, zo vragen critici zich af. De Nederlandse regering heeft protest aangetekend bij de Afghaanse regering.

pagina 6