Bewondering voor De Villepin is misplaatst

Het hoofdartikel van maandag 20 maart spreekt van een hard maar noodzakelijk beleid van de Franse premier De Villepin ten aanzien van het CPE, waartegen behoudzuchtige jongeren massaal demonstreren. Als hij er zonder kleerscheuren van af komt, zou hij het presidentschap aankunnen. De bewondering voor de doortastendheid van De Villepin is echter volledig misplaatst, zoals duidelijk uiteengezet in Le Monde van 21 maart, waarover René Moerland in NRC Handelsblad van die dag rapporteert. De feiten die in Le Monde worden besproken zijn niet nieuw en de redactie zou zich moeten afvragen hoe ze dergelijke missers in de toekomst kan voorkomen. Ook is het is wat te gemakkelijk om de `génération précaire` behoudzuchtig te noemen. Bedenk eens dat reeds gediplomeerden in Frankrijk vaak slecht betaald en langdurig zogenaamd stage lopen bij bedrijven, zonder zekerheid dat ze worden aangenomen, een praktijk waartegen in november nog is geprotesteerd. Werkgevers vragen loyale werknemers. Daar hoort onder meer een behoorlijke ontslagregeling tegenover te staan.

    • Gerben Koopmans Arnhem