Alle ballen op Italië

Het wordt een traditie: aan de vooravond van elk WK of EK voetbal rekenen de economen van ABN Amro uit welk land het beste de trofee kan winnen. Niet vanuit sportief oogpunt, maar vanuit het perspectief van de internationale economie.

Winst in een WK of EK geeft de economie van de winnaar een flinke impuls, en er zijn aanwijzingen dat ook de beurskoersen het beter doen dan gemiddeld.

Wie zou er het best kunnen winnen dit jaar? Op wereldschaal, zo redeneert de bank, gaat het er om het huidige, enorme, Amerikaanse handels- en betalingsbalanstekort te verkleinen. Dat kan het beste als de vraagimpuls die met een WK-winst gepaard gaat in het Amerikaanse buitenland terecht komt. Azië valt af wegens gevaar voor oververhitting, zodat Europa overblijft als beste gebied voor zo'n vraagimpuls. Zo bezien zou een Europees land de titel moeten winnen. Maar dat moet dan natuurlijk wel een land zijn van enig gewicht. Wie omvang het criterium maakt, komt noodzakelijkerwijs uit op Engeland (als onderdeel van het verenigd Koninkrijk), Frankrijk, Duitsland of Italië. De Britse economie heeft de impuls niet nodig, en ook Frankrijk heeft het de laatste jaren beter gedaan dan veel andere Europese landen.

Dan blijven Duitsland en Italië over. De voorlopende indicatoren zijn voor Duitsland veel gunstiger en wijzen op een economisch herstel. Dat is in Italië nog maar de vraag. En dus, concludeert ABN Amro, heeft een vraagimpuls daar het grootste effect. Bezien vanuit het nut voor de wereldeconomie is Italiaanse winst op het WK het meest wenselijk.

De werkelijke uitkomst van de voetbalkampioenschappen heeft overigens lak aan de economisch meest wenselijke uitkomst. In 2004 had Nederland of Duitsland het EK moeten winnen, maar het werd het onbeduidende Griekenland. In 2002 had het Duitsland of Engeland, moeten worden, maar de titel ging naar Brazilië. Twee jaar eerder stelde ABN Amro dat de oververhittende Nederlandse economie gebaat zou zijn bij een vroege aftocht. Dat kwam uit, maar de economisch meest voordelige winnaar, Duitsland, won niet. Het werd Frankrijk.

Ook ditmaal zijn de werkelijke kansen van de wenselijke winnaar niet erg groot. ABN Amro concludeert onder meer op basis van vorige WK's, de FIFA-wereldranglijst en koersen bij wedkantoren dat Brazilië, zoals wel vaker, de favoriet is. Italië sneuvelt volgens het model van de bank in de kwartfinanles tegen Frankrijk dat in de finale van Brazilië verliest. Waardoor Europa de rest van de wereld in economisch opzicht teleur zal moeten stellen. Maar dat laatste is, helaas, niet nieuw.

Maarten schinkel

    • Maarten Schinkel