Wilders wil artikel 1 kwijt

Tweede-Kamerlid Geert Wilders wil artikel 1 van de Grondwet, over gelijke behandeling, schrappen en vervangen door een artikel dat de joods-christelijke en humanistische traditie in Nederland bepaalt als de “dominante cultuur“.Dat staat in zijn verkiezingsprogramma “Klare Wijn'.

pagina 8