VVD Rotterdam sluit brede coalitie uit

De informateur van een college in Rotterdam streeft een brede coalitie na. Zonder Leefbaar Rotterdam maar met de VVD. De VVD wil echter niet. “Deze week is tijdverlies.“

Rotterdam, 22 maart. - De VVD in Rotterdam voelt niets voor een gemeentebestuur van PvdA, VVD, CDA en SP. Fractievoorzitter Mark Harbers: “Dit verhaal gaat natuurlijk niet werken. Deze optie moet zo snel mogelijk van tafel.“

Informateur Piet Boekhoud maakte maandag bekend te streven naar een brede coalitie met zowel de twee winnaars, PvdA en SP, als twee verliezers, CDA en VVD, van de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Rotterdam, na de PvdA de tweede grote partij, weigert met de informateur te praten. De brede coalitie is een wens van de PvdA en heeft 27 raadszetels - achttien voor de PvdA, drie voor elk van de andere partijen - op een totaal van 45. Voor een links college van PvdA, SP en GroenLinks (23 zetels) is volgens de PvdA onvoldoende draagvlak. Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD vinden dat een links college wel moet worden onderzocht.

Mark Harbers (Ede, 1969) werd op de avond na de verkiezingen gekozen als opvolger van VVD-lijsttrekker George van Gent. Hij is blij met de verjonging die de VVD doormaakt: zijn collega's Sander Dekker in Den Haag en Laetitia Griffith in Amsterdam, Mark Rutte als landelijk gezicht. Morgen spreekt Harbers met Boekhoud over diens plan.

Hoe reageerde u toen u deze coalitie kreeg voorgelegd?

“Ik moest erom lachen. Een coalitie met de twee uitersten in de Rotterdamse politiek is ondenkbaar. Onze beide achterbannen zouden doodongelukkig worden van de compromissen die we zouden moeten sluiten.“

Met de PvdA zou nog gaan, maar de SP is een brug te ver?

“De SP heeft het collegebeleid van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD van de afgelopen vier jaar consequent betiteld als “afbraakbeleid'. Wij willen veel van wat we hebben bereikt voortzetten. Ik zou niet weten waarover ik met de SP in gesprek zou moeten raken.“

Wat zijn de grootste knelpunten?

“Zij willen meer sociale woningbouw, wij meer koopwoningen. Zij willen gratis openbaar vervoer, wij willen verzelfstandiging van het openbaarvervoerbedrijf. Zij zijn tegen de Tweede Maasvlakte, wij vinden dat die er gisteren al had moeten liggen. Zij willen de luchthaven sluiten in 2010, wij willen die alle ruimte geven. En zo kan ik doorgaan.“

Misschien wil de PvdA kunnen zeggen dat ze het in ieder geval hebben geprobeerd met de SP erbij.

“Als dit een opzetje is om de SP te lozen, is het niet slim. Ik vind PvdA-voorzitter Van Heemst sowieso niet geloofwaardig met dit voorstel. Hij zit al zijn halve leven in de politiek, hij hoort te weten dat dit niet kan. Deze week is tijdverlies.“

Een argument van de PvdA is dat met CDA en VVD de continuïteit van het vorige college is gewaarborgd. Voelt u zich gevleid?

Ik voel me gecommitteerd aan het vorige beleid. Kennelijk erkent de PvdA dat er wel degelijk goede dingen zijn bereikt. Dat PvdA en SP voor vernieuwing gaan zorgen en VVD en CDA voor continuïteit vind ik gezocht. Ze noemen ons nog net niet behoudend.“

    • Mark Duursma