Staat gaat Betuwelijn voorlopig exploiteren

Den Haag. De Nederlandse staat gaat de Betuwespoorlijn voorlopig zelf exploiteren. Minister Peijs (Verkeer, CDA) schrijft dit aan de Tweede Kamer na consultatie van twee onafhankelijke deskundigen. Peijs heeft nu aan Prorail, waarvan de staat de enig aandeelhouder is, gevraagd een dochtermaatschappij op te richten voor exploitatie van de nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland.