Rijk schept banen voor WAO`ers

Den Haag. De rijksoverheid creëert in drie jaar tijd vierhonderd banen voor arbeidsongeschikten. Daarmee kan een kwart van de rijksambtenaren die in de WAO zijn geraakt en worden herbeoordeeld, weer aan het werk geholpen worden binnen de rijksoverheid. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het ministerie vindt dit een ”realistisch” streven. Daarbij is ook rekening gehouden met de forse inkrimping van het aantal rijksambtenaren. Tussen 2003 en 2005 zijn er 8200 banen verdwenen. Eerder dit jaar verweet Borea, de brancheorganisatie van reïntegratiebedrijven, de rijksoverheid te weinig te doen aan de reïntegratie van arbeidsongeschikten.