Overleg begroting EU verschoven

Brussel, 22 maart. Volgende maand zal het moeizame overleg worden voortgezet dat tot een definitief akkoord moet leiden over de toekomstige begroting van de Europese Unie. Gisteravond zijn vertegenwoordigers van de Oostenrijkse regering (het land dat de Europese Unie momenteel voorzit), de Europese Commissie en het Europees Parlement er weer niet in geslaagd een akkoord te bereiken. De regeringsleiders van de EU werden het eind vorig jaar na moeizaam beraad eens over een uitgavenpakket van in totaal 862 miljard euro voor de periode 2007-2013. Het Europees Parlement, dat moet instemmen met de begroting, eist 12 miljard euro meer. Oostenrijk had gehoopt deze week, voor de bijeenkomst van Europese regeringsleiders van morgen en overmorgen, overeenstemming te bereiken.