Overheid investeert 4,8 miljoen euro in coaches

Sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Sport presenteren binnenkort een fonds waaruit topcoaches betaald kunnen worden. Op die manier worden deeltijdtrainers in de gelegenheid gesteld hun taak fulltime uit te oefenen.

De nieuwe regeling vloeit voort uit de nota 'Tijd voor Sport' die staatssecretaris van Sport, Clémence Ross-Van Dorp, vorig jaar presenteerde. Een van de doelstellingen is om Nederland tot de tien beste sportlanden ter wereld te laten horen.

Om dat ambitieuze doel te kunnen bereiken en vervolgens te kunnen handhaven, reserveert het ministerie voor de ondersteuning van coaches jaarlijks 4,8 miljoen euro. In samenspraak met NOC*NSF is besloten dat geld in een nog op te richten Fonds voor de Topcoach te stoppen.

Trainers die voor een uitkering in aanmerking komen, denkt de sportkoepel tussen de 40.000 en 55.000 euro per jaar aan salaris te kunnen bieden. Uitgaande van die bedragen kan dan maximaal een negentigtal coaches geholpen worden.

Met de invoering van het coachfonds hopen NOC*NSF en VWS tevens een verbetering van de rechtspositie van coaches te bereiken. Vooral bij kleine bonden schort het daar nogal eens aan; op dat niveau kunnen coaches alleen hun taak in combinatie met een (volledige) baan verrichten.

Als voorbeeld voor de regeling geldt het Fonds voor de Topsporter, dat al jaren een groot succes is. Sporters die tot de top-acht van de wereld behoren, maar geen contracten hebben waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen maandelijks een vergoeding die gelijk is aan zeventig procent (910 euro) van het minimumsalaris. Bovendien kunnen zij beschikken over een lease-auto en komen zij in aanmerking voor vergoeding van een aantal aan hun sport gerelateerde onkosten.

Soortgelijke criteria gaan ook voor de coaches gelden. Zij komen in aanmerking voor een uitkering uit het fonds als ze op het top-acht-niveau van de wereld trainen of een reëel uitzicht op dat peil hebben. Daarnaast is de coach verplicht over te schakelen op een fulltime programma.

Over de details zijn het ministerie en NOC*NSF nog in bespreking, maar het is de bedoeling om de regeling vanaf juni 2007 in te voeren. De uitbetaling aan coaches gebeurt voor de periode van vier jaar.

    • Henk Stouwdam