Monument voor politieagenten

Warnsveld, 22 maart. Politiemensen hebben sinds gisteren een monument ter nagedachtenis van overleden collega’s. In de ‘Tuin van Bezinning’ zullen alle namen te lezen zijn van politieagenten die tijdens de dienstoefening omgekomen zijn. Bij de opening waren 300 nabestaanden aanwezig. De tuin is ontworpen in de vorm van een Acanthusblad. In de nerven van het blad komen paden met opstaande randen, waarin nu de namen van 140 overleden agenten zijn gegraveerd. Het gaat om politiemensen die zijn overleden sinds 1 januari 1946. Reden voor die keuze is onder andere dat in november 1945 de Rijkspolitie is ontstaan. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold warnsveld 21-03-2006 ingebruikname tuin der bezinning door mr pieter van volenhove ter nagedachtenis aan tijdens diensttijd overledeen politieagenten foto rien zilvold Herdenkingen Monumenten Zilvold, Rien