Miljoenennota niet vooraf verspreid

Den Haag, 22 maart. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om de jaarlijkse Miljoenennota in september niet langer vooraf onder embargo te verspreiden onder politici en journalisten. Op die manier wordt het lekken van informatie tegengegaan. Minister Zalm (Financiën) zei vorig jaar dat hij zich hieraan ergerde. Tweede-Kamervoorzitter Weisglas laat op zijn bezoek in India weten dat hij hier fel op tegen is. Op die manier, zegt hij, kan de Tweede Kamer zich niet langer goed voorbereiden op de Algemene Politieke Beschouwingen. Dit debat over de plannen van het kabinet vindt kort na Prinsjesdag plaats.