Letterkundig Museum krijgt archief Bordewijk

Den Haag, 22 maart. Het Letterkundig Museum in Den Haag heeft het naoorlogse archief van auteur F. Bordewijk (1884-1965) in bruikleen gekregen. Zijn vooroorlogse werk is bij het bombardement op het Haagse Bezuidenhout verloren gegaan. Het archief van 1945 tot aan Bordewijks dood in 1965 is wel bewaard gebleven. In de nalatenschap bevinden onder meer de manuscripten van zijn latere romans, zoals Eiken van Dodona (1946), Bij gaslicht (1947) en Halte Noordstad (1956). Ook zijn er talloze brieven bij van collega`s W.F. Hermans en Leo Vroman. En fanmail van onder meer Wim Hazeu en Jan Siebelink.