Kritiek Blair op passief Europa

De Britse premier Blair heeft gisteren kritiek geleverd op de passieve opstelling van velen in Europa in de strijd tegen het internationale terrorisme. In de eerste van drie grote redes over buitenlands beleid kwalificeerde hij het beleid dat zij voorstaan als een “doctrine van welwillend inactivisme“. De aanhangers ervan volgen “gezeten in de stoel van de commentator“ de ontwikkelingen zonder zelf hun vingers te branden.

In zijn toespraak stelde Blair dat deze mening in de westerse wereld de overhand heeft, “zeker in Europa“. De aanhangers van de doctrine gaan er volgens hem van uit dat de wereld in wezen kalm en vreedzaam is. Slechts enkele kwesties verstoren de rust, maar die kunnen het beste worden genegeerd.

In hun ogen is de activistische politiek van de VS en Groot-Brittannië in Afghanistan en Irak misplaatst. Met hun militaire interventies hebben Britten en Amerikanen zelf de stormen gezaaid die daar nu woeden. Bush zien zij als een even grote zo niet grotere bedreiging dan Osama bin Laden.

Ten onrechte, aldus Blair, beschouwen veel critici de invallen in Afghanistan en Irak als aanval op de islam. Hij onderstreepte zijn waardering voor de koran en de islamitische beschaving uit de begintijd van de islam. De koran noemde hij opmerkelijk progressief.

Tegelijker is het naar zijn zeggen een grote vergissing om te tegemoetkomend te zijn tegen islamitische extremisten. Het gaat er volgens Blair niet om dat deze mannen islamitisch maar extremistisch zijn. Het gaat om een kwestie, die de hele mensheid aangaat. “'Wij' zijn niet niet het Westen. 'Wij' zijn evenzeer moslim als christen, jood of hindoe.“ Blair wees de stelling af dat de strijd tegen terreur neerkwam op een strijd van beschavingen. “Dit is geen botsing tussen beschavingen. Dit is een botsing over beschaving.“

Blair ligt hevig onder vuur door een reeks geheime leningen aan de Labour-partij, mogelijk verstrekt in ruil voor adellijke titels.