Kamer tegen marktwerking ambulances

De Kamer is tegen gereguleerde marktwerking in de ambulancezorg. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) hoopt met een wetsvoorstel op meer concurrentie tussen de ambulancediensten.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt echter dat de kwaliteit te veel zal lijden onder de voorgestelde openbare aanbesteding. Als het aan de minister ligt, moeten ambulances eens in de vier jaar dingen naar een nieuwe vergunning om spoedeisende zieken te mogen vervoeren. De Kamer geeft er de voorkeur aan om de prestaties van ambulances onderling te vergelijken om zo de doelmatigheid en kwaliteit van de zorgverlening te vergroten.

Kamerlid Schippers (VVD) zei vanochtend tijdens de behandeling van de Wet ambulancezorg (WAZ) in de Kamer: “Wij willen geen avonturen met aanbestedingen en geen marktwerking met concurrentie tussen aanbieders. Wel willen wij ambulances prikkelen verbeteringen aan te brengen door onderlinge vergelijkingen.“

Kamerlid Buijs (CDA) vraagt zich af of er “wel enig draagvlak is voor dit wetsvoorstel“. “Marktwerking door aanbesteding gaat veel en veel te ver.“

Kamerlid Arib (PvdA) sluit zich daar bij aan. Zij vindt wel dat ambulances niet meer automatisch een vergunning horen te krijgen. Maar Aribs pleidooi voor het vergelijken van ambulancediensten wekte de woede van haar CDA-collega Buys, die haar verweet via een omweg toch marktwerking toe te staan.

De Kamer is ook bezorgd over de samenwerking tussen de politie, brandweer en ambulances op de meldkamer. Kamerleden willen garanties dat die samenwerking verbetert. Kamerlid Schippers (VVD): “De goede samenwerking in de meldkamer moet in de wet worden verankerd.“

Minister Hoogervorst stelt voor om het ministerie van Volksgezondheid voortaan de vergunningen af te laten geven voor de ambulancediensten. Nu doen provincies dat. Maar het CDA wil dat zo houden.

Anders dan haar CDA-collega Buys verzet PvdA-Kamerlid Arib zich niet tegen het plan van Hoogervorst om de financiering van de ambulances in handen van zorgverzekeraars te leggen. Daarmee heeft zij de woede gewekt van de PvdA-fracties in de provincies die daar fel tegen zijn. Het CDA wil dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de financiering.

De huidige wet voor ambulancevervoer dateert uit 1971.