Is in Goes de Biddag een “Judasdag' geworden?

Ingezonden door F. Ooms uit Tijnje.

Oneliners sturen naar oneliner@nrc.nl