Hele EU moet in 2010 snel internet hebben

Brussel. Alle regio`s van de Europese Unie, ook achtergebleven streken en plattelandsgebieden, moeten in 2010 beschikken over snelle internetverbindingen om de economische ontwikkeling te bevorderen. Europees Commissaris Kroes (concurrentiebeleid) wil toestaan dat EU-regiofondsen worden gebruikt voor de aanleg van internetverbindingen. Volgens haar collega, de Poolse Commissaris Hübner (regionaal beleid), is ”snel internet niet langer een luxe, maar een noodzaak in heel Europa”. Een tweede doelstelling is om in 2010 zeker 50 procent van alle EU-burgers aan een breedband-aansluiting te krijgen.