Gemeenten willen groeigebied

Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Alkmaar en Wageningen willen toestemming van het rijk om zogenoemde business improvement districts op te richten. In dergelijke gebieden investeren bedrijven zelf in verbetering van zaken van lokaal belang zoals veiligheid, openbare ruimte en stadspromotie. Deze bijdrage komt bovenop de inspanningen van de gemeente, maar de bedrijven beslissen zelf waar ze hun geld aan uitgeven.

Op een landelijk symposium dat het landelijke Platform Binnenstadsmanagement deze week in Rotterdam organiseerde, presenteerden wethouders en burgemeesters van de zes gemeenten een gezamenlijke intentieverklaring aan de Tweede-Kamerleden Aptroot (VVD) en Ten Hoopen (CDA) en aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken. De zes gemeenten willen dat nog deze kabinetsperiode een wet wordt aangenomen die proeven met de economische groeigebieden mogelijk maakt.

Business improvement districts, BID's, zijn een Canadese vondst uit 1970 en bestaan geruime tijd in de VS. Daarnaast werken Groot-Brittannië, Duitsland, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Brazilië ermee; België, Denemarken en Nederland studeren erop. De BID's zijn vaak opgericht in binnensteden, maar ze kunnen ook worden ingezet ter verbetering van winkelcentra en bedrijventerreinen. Bedrijven en vastgoedeigenaren in een gebied van een stad dat tot BID is gekozen, zijn verplicht eraan bij te dragen.

Die verplichting deed de vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken (EZ) aarzelen: “Het is een zwaar middel, juist in een tijd dat de overheid het aantal verplichtingen aan bedrijven wil verminderen.“ Voor ondernemers en gemeenten bleek het verplichte karakter juist een opluchting, zo bleek op het symposium. Ze hopen hiermee een middel in handen te krijgen waarmee ze de grote multinationale ketens kunnen dwingen óók bij te dragen aan verbetering van de lokale omgeving.

Op het symposium werd een onderzoek gepresenteerd dat in opdracht van het ministerie van EZ, door de ondernemersfederatie Rotterdam en de gemeente Rotterdam is verricht. Volgens onderzoeker Joost Menger heeft het gemiddelde BID een budget van 200.000 dollar. Als uitschieter noemde hij een BID op Manhattan, waar 23.000 bedrijven bij zijn aangesloten en dat een budget heeft van minstens 13 miljoen dollar. New York alleen al heeft 51 BID's.

    • Tracy Metz