“Geen baan na studie is kapitaalvernietiging'

Vrouwen die na hun studie niet aan het werk gaan, maar kiezen voor het fulltime moederschap, moeten de kosten van hun studie terugbetalen. Dat vindt Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA). Zij zegt dit in het blad Forum van werkgeversorganisatie VNO-NCW dat morgen uit komt. Het interview verscheen vandaag al op de website van de organisatie.

“Een hoogopgeleide vrouw die ervoor kiest om thuis te blijven en niet te werken: dat is kapitaalvernietiging“, zegt Dijksma. “Je geniet op kosten van de samenleving een dure opleiding, die kennis mag je niet straffeloos weggooien. Die vrouwen zouden een deel van de kosten van hun opleiding moeten terugbetalen.“

Nadat de uitspraken van Dijksma in de media verschenen, bleek dat het Kamerlid haar uitspraken wilde nuanceren. De PvdA-fractie verstuurde vanmorgen direct een persbericht waarin staat dat Dijksma “niet pleit voor een boete voor hoogopgeleide vrouwen die ervoor kiezen om niet te werken. Dit wordt ten onrechte gesuggereerd.“

Dijksma zei vandaag naar aanleiding van haar uitspraken: “In ons nieuwe leenstelsel voor studiekosten, moeten mensen naar rato van hun inkomen terugbetalen. Wie zelf niet werkt zou op basis van het gezinsinkomen de studiekosten terug moeten betalen. Het is niet rechtvaardig als iemand die hard werkt voor een laag inkomen wel de studiekosten moet terugbetalen en iemand die niet werkt helemaal niets hoeft te betalen.“ Ze blijft erbij dat sprake is van kapitaalvernietiging als hoogopgeleide vrouwen niet werken. “Een opleiding is een investering in jezelf. Die investering moet je ook in de samenleving te gelde laten komen.“

Tweede-Kamerlid Gerda Verburg (CDA) ziet niets in de suggestie van Dijksma: “Dit staat haaks op wat wij willen bereiken. Het kan ertoe leiden dat hoogopgeleide vrouwen besluiten geen kinderen te krijgen en dat arme meisjes geen opleiding gaan volgen.“