Garantie bij faillissement verdubbeld

Rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop krijgen een veel hogere vergoeding gegarandeerd dan de bestaande garantie van 20.000 euro. Die zal worden verdubbeld tot 40.000 euro.

Dat heeft minister Zalm (Financiën) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van Banken zal de uitgebreidere garantieregeling al met terugwerkende kracht gelden voor gedupeerde rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop.

De vaste Kamercommissie voor Financiën had naar aanleiding van dit faillissement om een verhoging van de bestaande depositogarantieregeling gevraagd, omdat in andere EU-landen al een veel hogere garantie voor houders van spaarrekeningen geldt. Het Europees gemiddelde ligt op 27.000 euro, in Groot-Brittannië ligt die op 40.000 euro, in Italië op 100.000 euro.

In Nederland bedroeg de maximale vergoeding sinds 1994 20.000 euro per spaarrekening, die door De Nederlandsche Bank wordt uitgekeerd in het geval rekeninghouders niet hun volledige inleg uit de failliete boedel terugkrijgen.

Volgens Zalm is zowel De Nederlandsche Bank als de Nederlandse Vereniging van Banken akkoord met zijn voorstel. Zij hebben aangegeven om de gedupeerde rekeninghouders van Van der Hoop al van de uitgebreidere regeling te laten profiteren. Bij de bank Van der Hoop, die half december failliet ging, zijn ruim 1.100 spaarklanten gedupeerd. Zij hebben voor zo'n 138 miljoen euro aan vorderingen ingediend. Morgen vindt de verificatievergadering plaats waarbij de rechtbank de vorderingen vast stelt.

Minister Zalm schrijft dat hij de garantieregeling in de toekomst wel wil aanpassen, zodat rekeninghouders en banken zich bewuster zijn van de financiële risico's die ze lopen. De garantieregeling leidt volgens Zalm nu nog te veel tot “ongewenst en onafgewogen risicozoekend gedrag“. In de nieuwe regeling zal een soort eigen risico worden opgenomen. Over de precieze vorm wil Zalm nog overleggen met de banken.