Fusie gemeenten om nieuw meer

De provincie Groningen wil de Oost-Groningse gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda samenvoegen tot één nieuwe gemeente Oldambt. Maar voor de overige 22 Groningse gemeenten is herindeling geen oplossing. Zij kunnen zelfstandig blijven. Dit staat in de notitie “Bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen', die gisteren bekend werd gemaakt.

De provincie Groningen stelt jaarlijks een ton en extra menskracht beschikbaar voor “slimme samenwerkingsconstructies“ tussen gemeenten, zegt de Groningse gedeputeerde Henk Bleker (CDA). Een fusie van de drie Oost-Groningse gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda is onontkoombaar, vindt hij. Alleen dan kunnen Winschoten en de dorpen in het Oldambtgebied optimaal profiteren van de Blauwe Stad (3.500 inwoners). Dit nieuwe woon- en recreatieproject waarvoor een groot meer werd gegraven, verrijst op het grondgebied van de drie gemeenten.

De samenvoeging zou voor 2010 een feit moeten zijn. De gemeente Oldambt zou ongeveer 40.000 inwoners tellen en de tweede gemeente van Groningen worden. “De Blauwe Stad brengt allerlei nieuwe voorzieningen met zich mee. Waar bijvoorbeeld nieuwe gezondheidscentra of dorpshuizen moeten komen, kun je beter regelen vanuit één gemeente.“

De provincie wil samen met de drie gemeentebesturen en de bevolking onderzoeken hoe de participatie van burgers versterkt kan worden.

De Noord-Hollandse commissaris der koningin Borghouts stelde onlangs dat zelstandige gemeenten minimaal 30.000 inwoners moeten hebben. Grotere gemeentes lopen echter het risico dat ze te ver af staan van de burger, vindt Bleker. “Kleine gemeentes hebben de toekomst.“