Europa wil verdragen met Azië

De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheden om bilaterale vrijhandelsakkoorden te sluiten met een aantal Aziatische landen. De gesprekken hebben een informeel karakter.

Dat zegt een woordvoerder van Europees Commissaris Mandelson (Handel) in een toelichting op een rede die de eurocommissaris gisteren in het Europees Parlement hield. Daarin zei Mandelson dat het huidige beleid, gericht op het uitsluitend bereiken van een multilateraal akkoord, “wellicht moet worden heroverwogen“.

Multilaterale onderhandelingen in het kader van de zogenoemde Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bevinden zich momenteel in een eindstadium. Uiterlijk 30 april moeten de besprekingen hebben geleid tot een concept-akkoord over met name de afbouw van handelsverstorende subsidies in de landbouw. Daarnaast gaat het vooral over markttoegang in de dienstensector en over industriële producten.

Maar de onderhandelingen bij de WTO in Genève verlopen moeizaam. Bij de EU bestaat de vrees dat de Doha-ronde voor Europa onvoldoende zal opleveren.

Europa's grootste handelsconcurrent, de Verenigde Staten, heeft parallel aan de in 2001 begonnen Doha-ronde een groot aantal bilaterale verdragen gesloten. Volgens een betrokken EU-functionaris hebben de Amerikanen weinig belangstelling voor een mulilateraal akkoord over diensten en industriële goederen. Dat zou voor de EU de noodzaak vergroten om deze aspecten in bilaterale akkoorden veilig te stellen.

Mandelson zei met nadruk de voorkeur te geven aan een multilateraal akkoord. Bij het uitblijven daarvan, of bij een zwak eindresultaat van de Doha-ronde, moeten bilaterale overeenkomsten de strategische belangen van de EU waarborgen. “Het verkrijgen van effectieve markttoegang voor Europese goederen en diensten in opkomende economieën zoals de Aziatische staat hoog op onze prioriteitenlijst“, aldus Mandelson.

De EU heeft bilaterale overeenkomsten getekend of in voorbereiding met de Golfstaten, Mercosur- en Andes-landen, Noord-Afrikaanse landen, de Balkan-regio en Canada. Volgens Mandelsons woordvoerder wordt momenteel een studie verricht naar een vrijhandelsverdrag van de EU met de Asean-landen. “En India hebben we laten weten geïnteresseerd te zijn in bilaterale gesprekken.“