Collectief contract maakt en breekt

De nieuwe zorgverzekering heeft grote verschuivingen op de markt van verzekeraars tot gevolg. Het verschil tussen winnaars en verliezers zit hem vooral in het aantal collectieve contracten dat de bedrijven konden binnenslepen.

Wat een verschil kan één contract maken. Zorgverzekeraar Menzis heeft in de concurrentieslag om de nieuwe basispolis in de zorg per saldo 3.000 nieuwe verzekerden ingeschreven. Menzis' totaal stijgt daarmee tot 2.031.000.

Maar waar was Menzis geweest zonder de FNV? De vakbond claimt dat 150.000 leden op de Menzisverzekering hebben ingeschreven. Zonder FNV was Menzis de een na grootste verliezer geweest, achter Agis die 300.000 verzekerden heeft verloren plus het collectieve politiecontract met 130.000 klanten.

Alle 12,7 miljoen Nederlanders van achtien jaar en ouder moesten de afgelopen maanden een basispolis kiezen die de vroegere particuliere en ziekenfondsverzekeringen vervangt. Het verschil in fortuin tussen Menzis en Agis illustreert de macht van de collectieven. Van de werkgevers met meer dan 20 werknemers heeft 80 procent een collectief contract afgesloten, zo verklaarde het Bunnikse onderzoeksbureau Marketconcern vorige week. En de werknemers zijn hun baas kennelijk en masse gevolgd.

Diverse grote verzekeraars meldden de afgelopen weken een aanzienlijke stijging van het percentage collectief verzekerden. Dat werpt een ander licht op de grote verschuivingen van klanten. Was dat de uitkomst van de acties van miljoenen individuele kiesgrage consumenten? Of zijn werknemers massaal de keuze gevolgd die hun werkgever voor hen had gemaakt aan de onderhandelingstafel met verzekeraars?

In het eerste geval houdt een verzekeraar een sterke onderhandelingspositie tegenover individuele verzekerden, inclusief de mogelijkheid om de premie volgend jaar stevig te verhogen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt al een premiestijging van 12 procent in 2007. Maar in het geval van een versterkte onderhandelingspositie van “collectieven' moet de verzekeraar bij een voorgenomen stevige premieverhoging wel rekening houden met het vertrek van één of meer collectieve contractanten. Dat kan hem tienduizenden, wellicht zelfs meer dan honderdduizend klanten kosten. Met gevolgen voor zijn marktpositie en werkgelegenheid: Agis schrapt na het klantenverlies meer banen dan eerst gepland.

Menzis is met de toeloop van 150.000 FNV-klanten niet de enige die straks tegenmacht aan de onderhandelingstafel krijgt. Zonder het politiecontract (130.000 klanten) dat van Agis afkomstig is, had verzekeraar CZ klanten verloren en geen 100.000 gewonnen. Zilverenkruis moet bij de volgende onderhandelingsronde zaken doen met onder meer het Rabobankleden-collectief. VGZ heeft de hbo-raad en de gemeente-ambtenaren onder zijn grote collectieve klanten.

Boodschap voor de consument: probeer deel te nemen in een collectief, als bescherming tegen een premieverhoging.

De verschuivingen op de markt illustreren niet alleen de winst van de “collectieven'. Ook sommige kleine verzekeraars zijn, voortbouwend op hun sterke regionale positie, echte winnaars: DSW uit Schiedam, De Friesland Zorgverzekering uit Leeuwarden. Andere, zoals Salland in Deventer, weten zich te handhaven. In het middensegment vallen de klappen: Univé, Delta Lloyd/Ohra, OZ.

Hun klantenverlies is niet altijd een kwestie van geld. Delta Lloyd/Ohra heeft een sterke financiële positie, maar wil kennelijk niet stunten. De klantenwinst van DSW, die helemaal geen kortingen geeft, en van De Friesland suggeert ook dat niet alleen het stuntwerk bij het winnen van collectieve contracten de doorslag heeft gegeven. Sommige concurrenten wijzen ook op de lage score van diverse verliezers in onderzoeken over klanttevredenheid en administratieve behandeling van nota's. Zo scoren DSW, De Friesland en Salland hoog op serviceniveau op de kiesbeter-website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Verliezers als Agis en Zorg en Zekerheid scoren daar laag. Net als overigens “prijsbreker' Zilverenkruis, die de meeste nieuwe verzekerden heeft gewonnen.

    • Menno Tamminga