Bang voor Wilders

Met afschuw en grote angst lees ik dat Tweede Kamerlid Geert Wilders het nodig vindt artikel 1 van de grondwet (over gelijke behandeling en non-discriminatie, red.) te herformuleren, om zo de joods-christelijke traditie in Nederland te beschermen. Als jood herken ik me helemaal niet in die noodzaak. Dezelfde denkwijze werd ook gebruikt tegen West-Europese joden in afgelopen eeuwen. Laten we niet teruggaan naar zulke woorden en wetten.

Wilders moet eens op bezoek gaan bij Nederlandse moslims, dan zal hij zien dat terrorisme en anti-democratie net zo min rijmen met de islam als zijn eigen overtuigingen rijmen met de joods-christelijke natuur in de naam waarvan hij spreekt.

Brieven en artikelen naar opinext@nrc.nl.

    • Ryan Monis Kilkenny