Warhoofdige uitspraken over zaak-Milosevic

Advocaat Steijnen meldt ons op de Opiniepagina van 16 maart dat hij een van de weinige Nederlanders is die diverse malen uitvoerig met Milosevic hebben gesproken.

Kennelijk is Milosevic een uiterst charismatisch mens geweest - er is geen andere verklaring voor de extreme standpunten die Steijnen inneemt.

Alleen al in zijn laatste alinea beticht hij het Joegoslavië-tribunaal, het gevangenispersoneel en de Nederlandse artsen van onmenselijke behandeling, het onthouden van noodzakelijke medische zorg, en handelingen in strijd met het Anti-Folterverdrag (whatever that may be - deze aanduiding is niet algemeen gebruikelijk, en ik vraag me af op welk verdrag Steijnen hier doelt).

Hij dreigt met juridische stappen tegen zowel rechters als aanklagers van het Tribunaal. Merkwaardig overigens dat hij niet ook die artsen de wacht aanzegt, maar misschien wil hij niet te veel hooi op zijn vork nemen. Het hele stuk staat bol van de insinuaties. Milosevic is in zijn ogen een lam dat naar de westerse slachtbank is gevoerd. Het ware te wensen dat bijvoorbeeld het Tribunaal of de betrokken Nederlandse artsen een proces zouden beginnen tegen Steijnen wegens laster, zodat deze laatste gedwongen zou worden zijn beschuldigingen hard te maken, dan wel te boeten voor zijn warhoofdige uitspraken.

    • Drs. D. A. den Bakke Zeist