Verkiezingsuitslag 2003

In een Opiniestuk (NRC Handelsblad, 20 maart) herschrijven de Tweede-Kamerleden Adri Duivesteijn en Diederik Samsom de geschiedenis. Na de verkiezingen van 2003 lag een kabinet van CDA en PvdA voor de hand, aldus beide auteurs, ”ware het niet dat de taak die de christen-democraten zichzelf hadden gesteld, een fundamentele hervorming van de samenleving, haaks stond op sociaal-democratische waarden.” Niets is minder waar.

Er is geen CDA-PvdA-coalitie gekomen omdat de ideeën van beide partijen zover uit elkaar liepen, maar omdat Maxime Verhagen op het allerlaatste moment de onderhandelingen afbrak.

Met veel van de plannen die door dit kabinet zijn uitgevoerd had Wouter Bos in 2003 al ingestemd.

    • Berl Sijes Amsterdam