Staat gaat Betuwelijn exploiteren

De Nederlandse staat gaat de Betuwespoorlijn voorlopig zelf exploiteren. Minister Peijs (Verkeer, CDA) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer na consultatie van twee onafhankelijke deskundigen. Peijs heeft nu aan Prorail, waarvan de staat de enig aandeelhouder is, gevraagd om een dochtermaatschappij op te richten voor exploitatie van de nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland.

De staat zal ook gedurende de eerste vijf jaar opdraaien voor de verliezen. Die worden nu op 75 miljoen euro geschat. Peijs verwacht na de eerste drie jaar een openbare aanbesteding voor de exploitatie te kunnen organiseren.

Tot voor kort was het de bedoeling dat de exploitatie van de Betuwelijn, die volgend jaar in gebruik wordt genomen, terecht zou komen bij een nieuw bedrijf waarin Prorail zou samenwerken met het commerciële, buitenlandse Towrail. De verwachting was dat door 'een sterk commercieel georiënteerde opzet' aanzienlijke besparingen voor de overheid mogelijk zouden zijn. 'De verhoudingen tussen de partijen zijn zodanig dat het niet waarschijnlijk is dat het consortium de doelstellingen snel en efficiënt zal kunnen bereiken', schrijven echter de door Peijs geraadpleegde deskundigen.