'Splitsen Nuon en Essent goed voor consument'

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft zijn wetsvoorstel om de energiebedrijven te splitsen goed onderbouwd. Dat vindt een commissie onder leiding A.W. Kist, de voormalige topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De commissie werd ingesteld, omdat over die onderbouwing in de Tweede Kamer twijfels bestonden.

De commissie moest ook beoordelen of de baten voor de consument opwegen tegen de kosten van splitsing. De commissie heeft het Centraal Planbureau (CPB) daarover berekeningen laten maken en komt ook hier tot een positief oordeel. Bovendien denkt de commissie, dat te voorkomen is dat energiebedrijven op korte termijn de kosten van de splitsing doorberekenen in de tarieven voor de consument.

Voor het wetsvoorstel om de energiebedrijven, waaronder Essent, Eneco en Nuon, te splitsen in een publiek deel dat het netwerk in handen houdt en een commercieel deel dat de energie levert, tekende zich al een meerderheid af in de Kamer. Brinkhorst zei gisteren te hopen dat het rapport de twijfels wegneemt bij het CDA. Tweede-Kamerlid voor het CDA Hessels liet weten, dat dit niet het geval is. Hij is 'teleurgesteld' door het rapport.

Het CDA wil niet instemmen met de wet, voordat er meer duidelijkheid is over de risico's van de leasecontracten die de maatschappijen in het verleden sloten met Amerikaanse investeerders. Die contracten zouden door de splitsing kunnen leiden tot grote schadeclaims. De commissie-Kist denkt met Brinkhorst dat die risico's te overzien zijn.

Brinkhorst wil niet dat de netwerken van energiebedrijven als Nuon en Essent in handen komen van buitenlandse ondernemingen. Hij voorziet dat de relatief kleine Nederlandse ondernemingen in een vrije Europese markt opgeslokt zullen worden door energiereuzen uit grote Europese landen. Brinkhorst denkt dat alleen door afsplitsen van de leidingen en de kabels naar een overheidsonderneming eerlijke concurrentie mogelijk wordt. Het onafhankelijke netwerkbedrijf moet dan tegen redelijke tarieven concurrerende leveranciers toegang bieden tot de klanten.

Brinkhorst kreeg bij het wetsvoorstel steun van PvdA, GroenLinks, VVD en D66. Ook Consumentenbond, glastuinders en het midden- en kleinbedrijf steunen de wet. Tegen zijn vooral de energiebedrijven, die erop wijzen dat hun buitenlandse concurrenten niet hoeven te splitsen en daardoor oneerlijk voordeel hebben.