Somberheid door deconfitures concerns

Ben Knapen hekelt in zijn column (Opiniepagina, 8 maart) de Europese zorgeloosheid over de oprukkende globalisering. Persoonlijk zou ik de houding van media en politiek ten opzichte van de globalisering eerder tobberig dan zorgeloos noemen. Het probleem van Knapen is dat de uitkomsten van de talrijke studies van onder meer het CPB, Bureau Berenschot en het SEO naar het fenomeen hem blijkbaar niet bevallen.

Het onderzoek van Bureau Berenschot onder de grootste ondernemingen in twaalf van de meest `outsource`-gevoelige sectoren toont slechts geringe verschuivingen aan die schril afsteken tegen de jaarlijkse dynamiek op de arbeidsmarkt. Er is bovendien geen enkele serieuze econoom te vinden die twijfelt aan de winstgevendheid van globalisering. Zij steunen allen de redenering van Ricardo waar via de leer van de comparatieve voordelen ieder zijn baat haalt. De economie is volgens geen van hen een zero-sum-game waar de winst van de een automatisch tot verlies van de ander leidt, zoals ook Knapen lijkt te denken.

De reden voor de westerse somberheid is behalve een deels gerechtvaardigde twijfel aan de eigen superioriteit vooral te vinden in de deconfitures van een aantal grote industriële concerns.

Zo daalde het aantal werknemers bij Philips van 417.000 in 1973 tot 160.900 nu en daalde het aandeel van Nederland daarin van 25 procent tot 17 procent. Desondanks kent de regio Eindhoven geen dramatische werkloosheid.

    • Ton van Rietberge Utrecht