PvdA-studie naar raadsleden

De werving en begeleiding van allochtone raadsleden van de PvdA moet worden onderzocht. Dat vindt het Centrum voor Lokaal Bestuur van deze partij. Secretaris Jan-Jaap van der Berg meldt dat zich de afgelopen raadsperiode vaker dan gemiddeld incidenten hebben voorgedaan met allochtone raadsleden.

pagina 8