Ook verzekerd van hogere premies?

De nieuwe zorgverzekeringswet wordt een hoofdpijndossier.

De afgelopen maanden gaf de overgang van een ziekenfonds- of een particuliere verzekering naar één basispolis de postbezorgers, polisdrukkers, callcenters, websitebouwers en verzekeraars handenvol werk. Ook de consument kon een graantje meepikken. Dankzij de prijzenslag tussen particuliere verzekeraars en de inzet van collectieve aanbiedingen viel de gemiddelde premie op jaarbasis 70 euro lager uit dan het kabinet in september had voorzien. Gemiddeld genomen maken verzekeraars daardoor verlies op de polis.

De nieuwe zorgwet werkt echter ook als een splijtzwam. De helft van de huishoudens gaat er dit jaar minstens 1,25 procent in koopkracht op vooruit, maar de andere helft gaat er minder op vooruit of zelfs op achteruit, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het vanochtend gepubliceerde eerste hoofdstuk van het Centraal Economisch Plan, het spoorboekje voor de economie. De tweedeling is koren op de molen van oppositie en vakbonden.

Maar nu komt het CPB ook met een sombere voorspelling: de gemiddelde jaarpremie stijgt in 2007 bijna 12 procent, van 1.038 euro naar 1.160 euro. De voorspelling is wel positiever dan die van directeur M. Bontje van de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars, die al 18 procent stijging aankondigde.

De CPB-prognose was weken geleden al uitgelekt, maar de argumentatie niet. De prijsstijging van 120 euro per polis is voor maar 10 euro het gevolg van acties van de verzekeraars zelf, voorspelt het CPB. De 10 euro verhoging moet het verlies op de polissen terugdringen. De tweede verhoging, ter waarde van 50 euro per polis, is het gevolg van oplopende zorgkosten. De kosten vloeien voort uit hogere consumptie van zorg en van hogere lonen in de bedrijfstak.

De verzekeraar kan de stijgende kosten natuurlijk zelf vergoeden. Maar, zo redeneert het CPB, de verzekeraars maken al verlies op de polissen en zullen de extra kosten niet bijpassen. De helft (60 euro) van de verwachte premiestijging is echter het gevolg van de zorgverzekeringswet zelf. De helft van alle zorgkosten wordt in de nieuwe wet betaald uit een heffing op lonen, pensioenen en sociale uitkeringen. De andere helft komt voor rekening van de premiebetalers. De verhoudingen zijn in september vastgesteld. Maar door de concurrentieslag vallen de premies lager uit. Dat moet volgend jaar weer worden rechtgetrokken.

Minister H. Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) verbond zijn politieke lot aan de invoering van de wet. Nu gaat het om de uitvoering. De concurrentie werkt, maar de wet straft die genadeloos af.

Menno Tamminga

    • Menno Tamminga