'Onze kenniseconomie is een vaag, modieus idee'

Vanavond om 20.00 uur spreekt cultuurfilosoof dr. Ad Verbrugge van de VU in Amsterdam over 'de crisis in het onderwijs'. Adres: Pascal College, Pascalstraat 4, Zaandam.

Terwijl landen als India en China jaarlijks miljoenen hooggekwalificeerde studenten afleveren, schermt Nederland met het vage, modieuze idee van de 'kenniseconomie'. Een farce, gezien ons onderwijsstelsel, zegt cultuurfilosoof Ad Verbrugge. 'Ons onderwijsbeleid is geen antwoord op 'de dreiging uit het Oosten'.'

Waarom niet?

'Kenniseconomie is een holle slogan en in Nederland slaat het werkelijk nergens op. De uitval van vmbo-leerlingen is gestegen naar 15 procent, los van de vele onverdiende diploma's die volgens ingewijden worden uitgedeeld. Schrikbarend! Op die veel te grote vmbo-scholen zitten te veel verschillende soorten leerlingen en te veel probleemkinderen bij elkaar. Scholen moeten differentiëren naar interesse en intelligentie, zoals op de vroegere lts en huishoudschool. In de grote steden zwerven tienduizenden ongediplomeerde, veelal allochtone jongeren rond, die zich volstrekt geen raad weten met de rest van hun leven. Ook de aansluiting van havo en vwo op het hoger onderwijs is verslechterd. Ik heb laatst alle eindexamens Grieks van de middelbare school vergeleken. Sinds begin jaren zeventig is het niveau voortdurend gedaald.'

Je leert nu andere dingen op school.

'Daar merk ik niets van. Mijn studenten kunnen aardig met de computer overweg, ze maken werkstukken met een leuke lay- out en mooie plaatjes. Maar je moet ook weten hoe je een stuk schrijft met een kop en een staart, zonder fouten in spelling of grammatica. De basisvaardigheden zijn achteruitgegaan. Het grootste probleem blijft dat onze lesmethoden niet deugen. Heel die cultuur van het 'nieuwe leren', die kinderen op zichzelf terugwerpt, is volstrekt verkeerd. Het is schokkend dat jongeren zelf met minachting over hun middelbareschooltijd praten.'

Kinderen kunnen zich minder goed concentreren dan vroeger.

'Dat is een enorme drogreden! Dan moet de school ze dat toch leren! Een sporttrainer zegt toch ook niet 'ze worden te dik, dus laat ze maar niet meer hardlopen'. Nee, dan moet je ze juist laten hardlopen. Als je een 13-jarige leerling tot eigenaar van zijn eigen schoolcarrière maakt, is dat vragen om problemen. Ouders moeten hun kind achter de vodden zitten om die werkstukken klaar te krijgen.'

Hoe nu verder?

'We hebben net met een aantal verontruste ouders de vereniging Beter Onderwijs Nederland opgericht. We willen een vuist maken naar bestuurders die tegen beter weten in volhouden dat het zo goed gaat in het onderwijs.'

Marion de Boo

    • Marion de Boo