Niet ondanks maar juist dankzij Warren Report

Henk Hofland schrijft in zijn column (Opiniepagina, 15 maart): ”Over de moord op John F. Kennedy zijn we, ondanks het Warren Report, [...] ook nog niet uitgepraat.” Blijkbaar is het Hofland ontgaan dat er juist dankzij het Warren Report tot de dag vandaag nog over de zaak wordt gesproken. Lezing ervan was de reden voor Jim Garrison de zaak te heropenen en bestudering van de in dit rapport aangedragen `feiten` deed bij veel onderzoekers twijfels rijzen. Zozeer zelfs dat het Amerikaanse Congres midden jaren zeventig een nieuw onderzoek opende. De conclusie van dit onderzoek, uitgevoerd door de House Select Committee on Assassinations, stond lijnrecht op die van de Warren Commission.

Niet een eenzame schutter maar juist een samenzwering werd door het Congres de meest waarschijnlijke uitleg geacht. Opmerkelijk is dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Ook het eindrapport van de 9-11 Commission heeft vele vragen opgeroepen. Waar vóór de publicatie van dit rapport nauwelijks werd getwijfeld aan de officiële uitleg, neemt het aantal serieus te nemen critici sindsdien gestaag toe, De opmerking van Hofland over het Warren Report toont aan dat het verdere verloop van die zaak menig journalist ontgaan is. Het valt te hopen dat de huidige ontwikkelingen rond het 9-11 Commission Report een beter lot beschoren zullen zijn.

    • Sander Faas Amsterdam