Meer invloed bedrijven op toponderzoek

De universiteiten verliezen hun invloed op het medische onderzoek. Dat blijkt uit een analyse van veelgeciteerde artikelen uit de laatste tien jaar.

Griekse onderzoekers zochten uit wie het onderzoek betaalde dat leidde tot de dertig meestgeciteerde medisch-wetenschappelijke artikelen in ieder jaar van 1994 tot 2003. In die jaren steeg het aandeel belangrijke artikelen dat mede, of uitsluitend door de industrie werd gefinancierd.

Gemiddeld werd in die tien jaar 60 procent van het meestgeciteerde medisch-wetenschappelijke onderzoek door de overheid gefinancierd, en gemiddeld 36 procent door de industrie. Maar de verhouding verschoof: aan het eind van die tienjaarsperiode, in 2001, was het aandeel van de industrie voor het eerst hoger.

De Griekse epidemiologen publiceerden hun onderzoeksverslag afgelopen zaterdag in het British Medical Journal. Zij deden hun onderzoek in het kader van de 'International Campaign to Revitalise Academic Medicine' (ICRAM), een in 2004 opgerichte groep van verontruste onderzoekers en redacties van medisch-wetenschappelijke tijdschriften die vindt dat de universitaire geneeskunde zijn oude taken, te weten opleiding (van nieuwe artsen), onderzoek en patiëntenzorg, moet behouden.

Prof.dr. John Ioannidis en collega's besluiten het artikel in de British Medical Journal met: 'Medisch onderzoek moet de behoeften van het publiek beter weerspiegelen en de inspanningen van alle betrokkenen (overheid, industrie en de universitaire wereld) moeten beter worden gecoördineerd.'

In eerdere analyses van bij het ICRAM betrokken onderzoekers staat dat academische medici hun rol bij de opleiding verwaarlozen en onderzoeksvragen uit de patiëntenzorg slecht oppikken. Toenemende industriële financiering leidt ertoe dat het onderzoek gericht wordt op nieuwe medicijnen voor de westerse wereld. Voor onderzoek naar veranderingen in leefstijl, of naar medicijnen voor de ontwikkelingslanden, is dan weinig geld beschikbaar. ICRAM vindt dat academische medici hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun greep op de wetenschapsagenda terug moeten krijgen.