Laten we elkaar de kans geven

Dinsdag 7 maart 2006 was met recht een mijlpaal in de geschiedenis van de democratie. Nog nooit eerder maakten zo veel kiezers met een niet-Nederlandse achtergrond gebruik van hun kiesrecht, wat onder meer in Rotterdam tot een voor gemeenteraadsverkiezingen ongekend hoog opkomstpercentage leidde. Zij grepen daarbij de kans via de politiek daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de toekomst van de stad.

Dat politieke analisten zoals Paul Scheffer hierin de dreiging zien van nieuwe gevaren, zoals grootstedelijke multiculturele tweedeling en politiek cliëntelisme, en dat anderen zich zorgen maken over de kwaliteit van de met voorkeurstemmen gekozen onervaren kandidaten, is een misplaatste uiting van cultuurpessimisme! Democratie moet je leren; daar waar grote groepen van de bevolking zich in de achter ons liggende decennia afzijdig hielden, staan we nu aan het begin van een nieuw tijdperk waarin vele 'nieuwe Nederlanders' passief en actief een rol gaan spelen in de politiek. Misschien zal er hier en daar een beginnersfoutje gemaakt worden (zo erg als bij de LPF in 2002 zal het toch niet worden), maar laten we elkaar gewoon de kans geven! Eindelijk zijn we de 'knuffel-allochtoon' voorbij en wordt in de raadsbankjes de werkelijke samenstelling van de bevolking zichtbaar.

    • Gertjan van 't Veer Rotterdam