Kabinet wil meer regels schrappen

Het kabinet gaat het komende jaar extra maatregelen nemen om bureaucratische regelgeving te verminderen. Dat zei premier Balkenende (CDA) gisteren na afloop van een speciale zitting met alle ministers. De maatregelen die genomen gaan worden richten zich vooral op minder regels voor burgers.

Als voorbeelden van maatregelen noemde Balkenende de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang, de regels voor veilig werken, de ingewikkelde formulieren en procedures voor bouwvergunningen en de versimpeling van het belastingformulier.

Het overleg vond gisteren plaats omdat er volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) 'geluiden uit de samenleving komen dat er weinig te merken is van de deregulering'. De vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven is een van de hoofddoelstellingen van het kabinet. Met nog ruim een jaar te gaan tot de verkiezingen gaat het kabinet 'er een schepje bovenop doen om de deregulering zichtbaarder te maken'.

Het overleg was een initiatief van de minister van Financiën. 'Ondernemers klagen dat ze niks merken van de kabinetsmaatregelen', aldus een woordvoerder. Vorige week werd al overlegd over de deregulering met verschillende sociaal-economische partners en het midden- en kleinbedrijf (MKB Nederland). Het kabinet streeft naar een administratieve lastenverlichting van 25 procent. Dit betekent dat bijvoorbeeld de kosten die bedrijven maken voor het invullen van formulieren met een kwart dalen. Balkenende zei gisteren dat de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven volgens schema loopt. MKB Nederland zegt in een reactie dat 'wij niet ervaren dat dit kabinet de deregulering aanpakt'.

Als verklaring voor de onvrede onder burgers en bedrijven zegt de RVD dat 'er nog veel maatregelen in de pijplijn zitten en dat er reeds veel regels zijn geschrapt die weinig opvielen, zogenoemde makkelijke regels.'