Industrie betaalt meer toponderzoek

Rotterdam, 21 maart. De universiteiten verliezen hun invloed op het medische onderzoek. Een groeiend deel van de meestgeciteerde medisch-wetenschappelijke artikelen is mede, of uitsluitend door de industrie gefinancierd.

Pagina 8