Ik studeer tegen hongerloon

Een leraar in spe voelt zich akelig tegengewerkt door de minister van Onderwijs.

'Na twee weken is mijn studietoelage al bijna helemaal op.'

Als student Nederlands aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) word ik opgeleid tot docent Nederlands. Een taak die ik graag op me neem, zeker aangezien ik tijdens mijn stages steeds meer plezier krijg in het beoefenen van mijn vak. Ik geef alvast toe: ik heb niet uit puur ideologische overwegingen voor deze studie gekozen. Ik vind het gewoon een leuk vak. Nu schaam ik mij hier absoluut niet voor. Ik denk dat er bijzonder weinig studenten in het hoger beroepsonderwijs zijn die uit romantische overwegingen voor een bepaalde richting hebben gekozen.

Maar laat ik mij voorlopig beperken tot de maatschappelijke motieven. Het is immers mooi om later anderen op verschillende vlakken verder te helpen. Toch word ik vanuit diverse richtingen akelig tegengewerkt. Vooral financieel. Want waarom krijg ik als aankomend docent maar 250 euro van de Groningse Informatie Beheer Groep (IB-Groep) ? Als ik die centen de 24ste van de maand op mijn rekening krijg, ben ik ze zeven dagen later alweer kwijt aan mijn zorgverzekering en aan collegegeld à 150 euro.

Nu wil ik niet overdrijven, dus laat ik eerlijk toegeven dat ik na de eerste week van de maand nog ruim 2 euro heb voor de boodschappen. Nu zegt men - en men kan daarbij rekenen op mijn steun: 'Ga werken!' Het lot wil echter dat ik daar in het weekend in verband met mijn relatie (vriendin) geen tijd voor heb. Mijn beschikbare tijd bestaat dus uit avonden door de week. Daar zal het op aankomen en er zit natuurlijk geen hond te wachten op iemand die alleen de doordeweekse avonden kan werken.

Bovendien ben ik dan vaak aan het leren, lesplannen aan het maken of zit ik alsnog op school voor een specialisatie of iets dergelijks.

Vandaar de hier volgende vragen. Minister, waarom moeten mensen die dit land beter willen maken, dat doen tegen een hongerloontje? Schaamt u zich daar niet een heel klein beetje voor?

En waar betaal ik 150 euro collegegeld voor als ik zoals nu drie dagen in de week stage loop en maar één dag zelf in de banken zit? Dát terwijl de medewerkers op mijn hogeschool kerstpakketten krijgen aan het einde van het kalenderjaar?

Erik Loeffen is student Nederlands aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Op ib-groep.nl staat de precieze hoogte van de verschillende studietoelages.

    • Erik Loeffen