Geschrokken van eerste commentaar

Het werd hoog tijd voor een nieuw geluid in het zo dichtgevroren krantenlandschap. Maar het eerste commentaar van nrc.next was wel even schrikken.

Het commentaar citeert uit de beginselen die zijn neergeschreven in het eerste nummer van NRC Handelsblad uit 1970: 'De vrijheidsgedachte die wij voorstaan, verdraagt zich niet met geloof in enig dogma, aanvaardt niet bij voorbaat enig gezag.' Tot zo ver niets aan de hand. NRC doet geen concessies aan zijn principes.

Hoogst verontrustend wordt het in de volgende kolom van hetzelfde commentaar. Want daar noemt de krant juist de dogma's op waar het mee van start gaat en die de hele vrijheidsgedachte aanzienlijk beknot: 'nrc.next is voorstander van een verenigd Europa, van integere transatlantische banden en internationale vrijhandel.'

Een liberale traditie stelt schijnbaar stringente grenzen aan de vrijheid, ook op gebieden waar de meerderheid van de Nederlanders juist aan die grenzen twijfelt. Maurice de Hond peilde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dat slechts 10 procent van de Nederlanders positief oordeelt over de toegenomen vrijhandel. nrc.next neemt schijnbaar genoegen met die 10 procent. Want 'nrc.next is voorstander van () internationale vrijhandel.'

Voorts is nrc.next voorstander van 'integere transatlantische banden'. Dit terwijl 62 procent van de Nederlanders liefst een onafhankelijke Europese koers vaart, zo blijkt uit Europees onderzoek van vorig jaar. Een even hoog aantal Nederlanders, 62,8 procent, wees vorig jaar de Europese grondwet af. Maar nrc.next is 'voorstander van een verenigd Europa'.

    • Marc van der Sterren Koningslust