EU-troepen naar Congo bij verkiezingen

De Europese Unie formeert een tijdelijke troepenmacht voor de Afrikaanse republiek Congo. De missie moet in juni een ordelijk verloop van de eerste verkiezingen in onafhankelijk Congo sinds 1960 waarborgen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 25 lidstaten van de Europese Unie hebben hiertoe gisteren in Brussel besloten. Om hoeveel militairen het precies gaat is nog onduidelijk. Duitsland en Frankrijk zijn elk bereid ongeveer 500 man te leveren. Een deel van de militairen zal buiten Congo in reserve worden gehouden. In eerdere plannen was sprake van een daadwerkelijke troepenmacht van 800 man in het land zelf.

Met de uitzending willigt de Unie een verzoek van de Verenigde Naties in. Er zit al een uit 17.000 blauwhelmen bestaande VN-vredesmacht in Congo. Maar deze militairen zijn al zo zwaar belast dat de EU is gevraagd om tijdens de parlements- en presidentsverkiezingen te assisteren. Het zijn de eerste verkiezingen in het door stammentwisten geteisterde land sinds het in 1960 onafhankelijk werd van België.

Het Europese contingent zal onder gezamenlijk commando van Duitsers en Fransen komen komen te staan. Frankrijk neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de troepen die in en rond de hoofdstad Kinshasa worden gelegerd, terwijl de Duitsers de overkoepelende leiding krijgen vanuit een hoofdkwartier in Postdam. Tenminste tien andere EU-landen hebben toegezegd militairen voor de missie beschikbaar te stellen. Deze brede ondersteuning was een belangrijke voorwaarde van de Duitsers. De Nederlandse bijdrage zal beperkt blijven tot hooguit enkele stafofficieren, zei minister Bot van Buitenlandse Zaken. Volgens hem heeft Nederland al de handen vol aan andere missies.

De missie ligt in Duitland politiek gevoelig. De Duitse regering verlangde, onder druk van het parlement, brede EU-participatie, uitzending voor beperkte duur en volledige steun van de huidige Congolese machthebbers. Volgens Berlijn zijn deze verlangens de afgelopen dagen gehonoreerd.