Correcties & Aanvullingen

Medicijntests

In het artikel Wij schrikken al van een allergie-reactie (20 maart, pagina 3) zegt een woordvoerder van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich niet te kunnen herinneren dat in Nederland ooit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een medicijntest met proefpersonen. De Inspectie stelt wel degelijk regelmatig zulke onderzoeken in, maar zag nog nooit een ongeluk van de omvang als vorige week in Groot-Brittannië.

Quooker

In het artikel Kokend water, onzichtbare bron (17 maart, pagina 10) staat dat Quooker, producent van kokend-waterkranen, van oorsprong Deens is. Het is van oorsprong Nederlands.

Emancipatiemachine

In het artikel De sputterende emancipatiemachine (18 maart, pagina 15) is een fout geslopen. De cijfers over de startkwalificatie van jongeren tussen 17 en 23 jaar in Amsterdam betreffen alleen jongeren die niet meer naar school gaan. Van hen heeft 67,9 procent van de Surinamers een ontoereikende startkwalificatie (minimaal twee jaar middelbaar beroepsonderwijs), 51,7 procent van de Antillianen, 54,3 procent van de Turken, 61 procent van de Marokkanen en 30,8 procent van de Nederlanders. Cijfers die een representatiever beeld geven over startkwalificaties van de verschillende groepen zijn landelijk en hebben betrekking op de categorie die niet meer naar school gaat tussen 20-34 jaar. In deze categorie ontbreekt het 40 procent van de Surinaams-Antilliaanse jongeren aan een adequate startkwalificatie. Bij Turkse en Marokkaanse jongeren gaat het om zo'n 60 procent en bij Nederlandse jongeren om circa 15 procent.

Wat segregatie betreft is in Amsterdam sprake van een toename en in Rotterdam van een afname. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de segregatie in Rotterdam nog zo'n 4 procentpunt hoger ligt. Bedroeg de zogeheten segregatie-index in 1980 in Amsterdam 30 procent en in Rotterdam 47 procent, nu zijn de percentages respectievelijk 37 en 41.