Mensen tellen is politiek in Nigeria

'Een volkstelling heeft niks te maken met politiek en mag niet worden gebruikt als wedstrijd om vast te stellen wie er politiek het sterkst is.' Dat staat in de advertenties die de National Population Commission in veel kranten heeft laten plaatsen in de aanloop naar de nationale volkstelling die morgen in Nigeria begint.

De commissie heeft makkelijk praten. In Nigeria is alles politiek. Bevolkingscijfers zijn zeker politiek. Zo was het al in de koloniale tijd toen het land werd beheerst door de Britten. Zo is het in verhoogde mate sinds de onafhankelijkheid in 1960 250 etnische groepen met meer dan 500 talen binnen arbitraire grenzen samenbracht. Volkstellingen in Nigeria zorgen altijd voor onenigheid.

Vast staat dat Nigeria de volkrijkste natie van Afrika is. Daarmee houdt alle zekerheid op. De laatste volkstelling van de Britten in 1953 kwam uit op 55,6 miljoen Nigerianen. De overheid schat de bevolking nu op 120 tot 150 miljoen mensen. Voor een gericht overheidsbeleid zijn betrouwbaarder cijfers vereist.

De eerste volkstelling in vijftien jaar zal het land de komende vijf dagen vrijwel verlammen. Sommige steden hanteren een uitgaansverbod. In andere plaatsen blijven de bedrijven gesloten. Het verkeer tussen de steden zal tot een minimum worden beperkt. Voor het welslagen van de telling is geloofwaardigheid, dus accuratesse vereist.

De telling van 1962 werd ongeldig verklaard na beschuldiging van manipulatie en onnauwkeurigheid. Hetzelfde gebeurde met de telling van 1973. De regering probeert problemen dit keer te voorkomen door bij de telling geen vragen te stellen over geloof en etnische achtergrond.

De enorme logistieke operatie kost 266 miljoen dollar. Europese Unie en andere buitenlandse donorlanden betalen de helft.