Irakezen ook na Abu Graib mishandeld

New York. Het Amerikaanse leger heeft zich ook na het Abu Graib-schandaal schuldig gemaakt aan mishandeling van gevangenen. Tijdens verhoren op Kamp Nama in Bagdad heeft een Amerikaanse militaire eenheid gevangenen geslagen met geweerkolven en ze gebruikt als schietschijf bij spelletjes paintball. Dit schrijft de New York Times in een gisteren gepubliceerd artikel op basis van interviews met personeel dat samenwerkte met de militaire eenheid. Volgens de New York Times begonnen de mishandelingen bij Kamp Nama toen de Iraakse opstand intensiveerde begin 2004. Het doel van de ruwe verhoormethodes was informatie te verkrijgen over terroristenleider Al-Zarqawi. Het artikel laat zien dat het Amerikaanse leger door ging met mishandelingen nadat het Abu Graib-schandaal aan het licht was gekomen. Ook ondergraaft het artikel de uitspraken van het Pentagon dat de mishandeling beperkt bleef tot een kleine groep reservisten in één gevangenis.