Internet Voorkeur

Werelderfgoed. Het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland in de Noordoostpolder werd in 1995 door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed en was daarmee Nederlands eerste werelderfgoed. In de jaren daarna volgden de Stelling van Amsterdam (1996), de molens bij Kinderdijk (1997), het Woudagemaal in Lemmer (1998), de Beemster (1999) en het Rietveld Schröderhuis in Utrecht (2000). Over al deze Nederlandse werelderfgoederen is sinds vorige week informatie te vinden op de website www.werelderfgoed.nl. Medy van der Laan, Staatssecretaris van Cultuur, introduceerde de site tijdens een bijeenkomst op Schokland. Op de site is te lezen waar de erfgoederen zijn gelegen en waarom de erfgoederen zijn opgenomen op de Lijst van het Werelderfgoed. Ook vermeldt de site over elk monument een korte geschiedenis en is per erfgoed aangegeven welke activiteiten er worden georganiseerd. De site is een initiatief van de Stichting Platform Werelderfgoed Nederland, een samenwerkingsverband tussen de verschillende erfgoederen in Nederland. De stichting houdt zich onder andere bezig met de productie van boeken en het organiseren van tentoonstellingen. Met de site hoopt de stichting meer aandacht voor de Nederlandse werelderfgoederen te genereren.

www.werelderfgoed.nl