En de euro? Die verdwijnt

De trend: creditcard, pinpas en chipknip verliezen van muntgeld en bankbiljetten

geld

2006 Betalen met veel pasjes

Tel even mee: munten en papiergeld, bank- en giro-overschrijvingen, de creditcard, de pinpas, de chipknip en paypal. De explosie aan betaalvormen die de laatste decennia over ons heen is gekomen, is onhandig, niet alleen voor de man in de straat, maar zeker ook voor winkels en bedrijven. En opmerkelijk genoeg blijven mensen te midden van al die nieuwigheden toch behoorlijk ouderwets. Centrale banken in Europa, die zorgdragen voor de circulatie van bankbiljetten, rapporteren een toegenomen gebruik van cash. Sinds de invoering van de euro voor het publiek in 2001 zijn de reservevoorraden aan bankbiljetten zo snel gedaald dat er extra moeten worden bijgedrukt. In de eurolanden bleek dat de hoeveelheid circulerende euro's in cash zelfs een derde groter was dan de hoeveelheid nationale valuta's voordat de euro er was.

2016 Cash niet uit te roeien

De mobiele telefoon is al lang geëvolueerd tot een persoonlijk manusje van alles, dat nu makkelijk in de binnenzak past. Het apparaatje houdt, naast zijn vele andere functies, ook het banksaldo permanent bij, en zorgt ervoor dat eenvoudig draadloos kan worden betaald. Dag creditcard, vaarwel pinpas. En de chipknip sneefde al voordat hij goed en wel was doorgebroken. Maar, verrassing: munten en biljetten zijn nog onverminderd populair. Ouders geven hun kinderen nu eenmaal geen zakgeld door 5 euro per week over te stralen. Zulke zaken gaan nog altijd met een bankbiljet, want mensen blijken een hardnekkige voorkeur te hebben voor tastbaar geld.

2026 Euro exit, nieuw: murk!

Eindelijk is cash geld dan toch nog verdwenen. Niet omdat de burger daaraan geen behoefte meer had, maar om politieke redenen. Toen de Europese muntunie een paar jaar geleden onder veel geruzie uit elkaar viel en de euro verdween, had geen van de Europese landen meer de aanvechting weer nationale munten te gaan slaan en biljetten te drukken. Nederland sloot zich aan bij Duitsland en voerde een op goud gestoelde gemeenschappelijke valuta in waarvan de naam een samenvoeging is van 'gulden' en 'mark'. Laten we hem de 'murk' noemen, 'gark' mag ook. Deze valuta bestaat enkel nog giraal. Wie toch contant geld op zak wil, heeft Amerikaanse dollars of Chinese yuans in zijn portemonnee. Want je moet tenslotte toch ergens zwart een tweedehands auto mee kunnen kopen.

    • Maarten Schinkel