De Geus: 70 miljoen extra voor reïntegratie

Twintigduizend extra WW'ers en WAO'ers kunnen volgend jaar gebruik maken van een reïntegratietraject om weer aan het werk te komen. Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren gezegd in het Radio 1 Journaal.

De Geus trekt 70 miljoen euro extra uit voor de reïntegratie van WAO'ers en WW'ers. Hiermee komt het totale budget voor reïntegratie op 400 miljoen euro. De Geus zei: 'Als het gaat om de reïntegratie van mensen, dan moeten we daar ook het geld voor leveren.'

Het extra geld zal worden gebruikt voor zogeheten reïntegratietrajecten. De uitkeringsgerechtigden worden door een reïntegratiebedrijf begeleid bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. 'Als ze goed begeleid worden, vinden heel veel mensen de weg terug', zei De Geus.

De minister wees gisteren op de mogelijkheid die uitkeringsgerechtigden hebben om zelf een traject op te stellen en daar een reïntegratiebedrijf bij te zoeken, op kosten van het UWV. Deze regeling heet individueel reïntegratietraject (IRO) en maakt inmiddels één derde van alle reïntegratietrajecten uit. Een IRO is vaak iets duurder dan een regulier traject, maar mensen komen vaker aan het werk. 'Heel veel mensen die langdurig in een uitkering zitten, weten best wat ze willen', zei De Geus.

Na een reïntegratietraject komt niet iedereen aan het werk. Van de mensen die na 1 juli 2004 aan een reïntegratietraject begonnen, hebben 9,9 procent een baan gevonden, blijkt uit UWV-cijfers. Van degenen die na 1 juli 2003 zijn begonnen aan een dergelijk traject, hebben eenderde werk.

De minister sprak gisteren ook over een mogelijke reparatie van de koopkracht. Als uit een evaluatie volgende maand blijkt dat 'de koopkracht van mensen te veel onder druk komt te staan, hebben we een opdracht om dat beeld te herstellen', zei De Geus.