Correcties & Aanvullingen

Brits experiment

In het bericht Brits experiment met nieuw medicijn pakt verkeerd uit (15 maart, pagina 4) staat dat twee van acht proefpersonen een experimenteel medicijn in tabletvorm kregen, wat bij die twee geen noemenswaardige reactie veroorzaakte. Daarbij ontbrak de vermelding dat beiden een placebo kregen, zonder werkzame bestanddelen.

Excuusbrief

In het bericht Excuusbrief van college Goes (18 maart, pagina 3) staat dat het nieuwe college in Goes in een open brief spijt heeft betuigd voor vorming van het college. Goes heeft nog geen nieuw college. De excuusbrief is van de SGP/ChristenUnie, CDA en VVD die op Biddag (8 maart) een coalitie formeerden waarbij ze de grootste partij (PvdA) buitenspel zetten.