Akkoord over Bosnische grondwet

In Bosnië hebben vertegenwoordigers van de moslims, de Serviërs en de Kroaten overeenstemming bereikt over een nieuwe grondwet, die de afspraken van het Dayton-akkoord van 1995 moet vervangen.

De grondwetshervorming, die de steun van de VS heeft, werd goedgekeurd door de leiders van de zeven belangrijkste politieke partijen. Ze voorziet in een versterking van de centrale regering. Het huidige collectieve staatspresidium moet plaatsmaken voor een systeem met een president en twee vice-presidenten. De twee kamers van het parlement krijgen meer zetels. De bevoegdheden van de 'Tweede Kamer' worden uitgebreid, die van de 'Eerste Kamer' verminderd. De rol van de centrale regering wordt uitgebreid; het aantal ministeries gaat van negen naar elf en de premier krijgt het recht ministers te benoemen en te ontslaan.

De nieuwe grondwet vervangt de arrangementen van 'Dayton' waarmee in 1995 een eind werd gemaakt aan de oorlog. 'Dayton' voorzag in een zwak centraal gezag en een tweedeling van Bosnië in een Servische Republiek en een moslim-Kroatische federatie, met hun eigen parlement, regering, president, leger, douane, grensbewaking, politie en belastingdienst, en met vrijwel volledige autonomie. Die opzet belemmert nu hervormingen die Bosnië in staat moeten stellen met de Europese Unie en de NAVO over toetreding te onderhandelen.