'Wij zijn de Joop Zoetemelk onder beleggingsfondsen'

Robeco is het grootste wereldwijd gespreide beleggingsfonds van Europa. Het rendement was vorig jaar 28,6 procent. Fondsbeheerder sinds 2004 is Mark Glazener.

Mark Glazener, fondsbeheerder van Robeco. (Foto Dirk-Jan Visser) (Foto: Dirk-Jan Viser / Rotterdam: 16-03-2006) Mark Glazener, manager van Robeco, Nederlands grootste beleggingsfonds Visser, Dirk-Jan

Het rendement van Robeco herstelt zich goed, bent u tevreden?

'De doelstelling is dat we tussen de 1 en 2 procent beter presteren dan onze benchmark, de MSCI Wereld. Vorig jaar was dat 1,5 procent. Dus ik ben tevreden.'

Het ging aan het begin van de eeuw wel even minder met Robeco, met een negatief rendement van 3,5 procent over vijf jaar.

'Toen was ik niet verantwoordelijk. We hebben het profiel van het fonds veranderd. Eind jaren negentig zaten we in groeiaandelen, dat leverde fantastische rendementen op. Maar in de jaren daarna gingen die groeiaandelen het hardst onderuit. We hebben goed nagedacht wat we willen zijn: een betrouwbare partner in ontwikkelde markten. Dan doe je het niet meer zo goed in de goede jaren zoals onder mijn voorganger Jaap van Duijn, maar ook niet zo slecht in de slechte jaren.'

Heeft u de portefeuille drastisch gewijzigd?

'In 2004 hebben we een kwart van de portefeuille veranderd, vorig jaar eenderde. We zijn niet zozeer tussen sectoren gaan switchen, maar erbinnen. Zo richten we ons binnen de energiesector meer op toeleveranciers en raffinage en minder op grote giganten als Exxon en BP.'

Bent u meer in sommige landen gaan zitten en minder in andere?

'We zitten meer in Japan. Daar zagen we in 2005 een gestage verbetering. Minder deflatie, de landprijzen minder negatief, de kredietrisico's bij grote banken namen af en de economie begon aan te trekken. Begin augustus was er een enorme rally, we waren blij dat we onze portefeuille in Japan al hadden uitgebreid. We dachten eind vorig jaar dat we iets moesten minderen. Maar de beurs in Tokio is verder gestegen. We denken dat de groei verder zal gaan. We zitten minder in de VS. Daar is de economie als eerste aangetrokken, dus die zal ook weer als eerste afzwakken. De rendementen op geïnvesteerd vermogen zijn bij bedrijven ook zo hoog, dat we niet denken dat die verder kunnen stijgen.'

En China?

'Daar zitten we dus niet, omdat we alleen in ontwikkelde markten beleggen. Daarvoor hebben we ons fonds voor opkomende markten. Maar indirect zitten we wel in China via bedrijven die veel aan de Chinezen verkopen.'

U voert dus eigenlijk een defensieve strategie?

'Het is het profiel van ons fonds: wij zijn geen cowboys. Van mijn marketingafdeling mag ik het niet zeggen, omdat je altijd voor de eerste plaats moet gaan. Maar eigenlijk zijn wij de Joop Zoetemelk onder de beleggingsfondsen. Na een prachtige carrière won hij uiteindelijk ook de Tour in 1980.'

Wat ziet u als uw grootste misser?

'Dat we enkele jaren geleden te lang de IT-aandelen hebben vastgehouden. In het dagelijks leven doet scheiden lijden, maar bij beleggen kun je jezelf een hoop ellende besparen.'

    • Daan van Lent