Verdonkeremanen christelijk historisch cultuurgoed 1

''Vertegenwoordigers van drie moskeeën en een synagoge in de buurt hadden bij het plaatselijke 4 en 5 mei comité aangegeven dat het kruis te veel aan het christelijk geloof deed denken'' (NRC Handelsblad, 10 maart). Tijdens de oorlog was het christelijk geloof voor de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk een onbetwist moreel en levensbeschouwelijk ijkpunt, waaruit moed en kracht werden geput om de bezetting te doorstaan of er tegen in verzet te gaan. Dit soort acties roepen bij mij als niet-moslimvijandig mens bijzonder boze reacties op. Het moet toch niet gekker worden: nog even en we moeten ons geestelijke en christelijke historische cultuurgoed verdonkeremanen, omdat allerlei cultuurbarbaren en analfabeten zich er aan storen. Als het die kant op gaat, verschiet ik politiek van kleur.

    • S.J. Visser