Tekort Van der Hoop nu 158 miljoen euro

De curatoren van de failliete bank Van der Hoop hebben tot nu toe voor in totaal ruim 311 miljoen euro aan vorderingen ontvangen. Daartegenover staat 158 miljoen euro aan bezittingen in de boedel. Het voorlopige tekort lijkt daarmee 153 miljoen te beslaan.

Dat blijkt uit het gisteravond door de curatoren gepubliceerde tweede openbare verslag over het faillissement dat de Amsterdamse bank half december trof. De twee curatoren, R. Schimmelpenninck en H. de Haan, betwisten ongeveer de helft van de ingediende claims, waardoor het tekort kan teruglopen. De definitieve vorderingen worden door de rechter vastgesteld.

Volgende week donderdag is er een zogenoemde verificatievergadering. Daarbij mogen de schuldeisers hun claim voor de rechter-commissaris toelichten.

Van de circa 1.400 rekeninghouders van Van der Hoop hebben de curatoren vrijwel alle claims voorlopig erkend, voor een totale waarde van ruim 147 miljoen euro.

Tot de betwiste vorderingen behoort een groep aandeelhouders van Van der Hoop, voor in totaal zo'n 20 miljoen euro. Acht oud-medewerkers van de bank eisen een niet uitbetaalde bonus van 100.000 euro per persoon op. Met ruim 122 miljoen is NMT Holding de grootste schuldeiser. Dit bedrijf kocht twee jaar geleden een trustkantoor van Van der Hoop.

De curatoren herhalen hun streven eind april tot de eerste uitbetaling over te gaan, 'waarna latere vervolguitkeringen' volgen. Onder meer door procedures verwachten zij dat het faillissement over vier jaar zal zijn afgewikkeld.